Kapat !

«

»

Ağu 02

Adalet Bakanlığında koruma güvenlik görevlisi sınavsız memur atanabilir.


Soru:

İyi günler, Adalet Bakanlığında koruma ve güvenlik memuruyum, düz memurluğa sınavsız atanabilir miyim? Başka kuruma atanmam nasıl gerçekleşebilir?

Cevap:

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik 18/4/1999 tarih ve 23670 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 25/03/2004 tarihli ve 25413 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Anılan Yönetmeliğin “Hizmet grupları” başlıklı 5 inci maddesinde “d) İdarî Hizmetler Grubu
1) Sayman, Ayniyat Saymanı,
2) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Programcı Yardımcısı, Zabıt Kâtibi, Memur, Ambar Memuru, Satınalma Memuru, Daktilograf, Veznedar, Emanet Memuru, Tebligat Memuru, Santral Memuru, Sekreter, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Şoför.” hükmü yer almaktadır.
Kurumlar arası nakil ise 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile düzenlenmiş olup, kurumların muvafakatine bağlanmıştır

Yukarda yer alan yönetmelik hükümleri uyarınca; Adalet Bakanlığında memur ve koruma güvenlik görevlisi aynı gurupta yer alması sebebiyle idare hizmet gereği ve kamu yarını gözeterek koruma güvenlik görevlisi kadrosundaki memuru düz memur kadrosuna sınavsız olarak ataması idarenin takdirindedir.
Diğer kurumlara ise kurumların muvafakati ile naklen geçmeniz mümkün bulunmaktadır.


forivia

Benzer Yazılar

FaceBook Ekle Bunu, FaceBook Share Twitter Ekle Bunu, Twitter Share Digg Ekle Bunu, Digg Share” title= ”Google MySpace Ekle Bunu, MySpace Share Technorati Ekle Bunu, Technorati Share ”Delicious

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir