Beyin Araştırma Projeleri

BRAIN Initiative (ABD)

Kısa adı BRAIN Initiative (Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies) olan bu projenin, hedefi insan beynini oluşturan tahminen 100 milyar sinir hücresinin, dola yısıyla tüm insan beyninin nasıl çalıştığını bularak, insan beyninin bir haritasını çıkarmak. Böylece insan beyninin nasıl çalıştığını anlamanın yanı sıra Parkinson, Alzheimer ve başka sinirsel hastalıklara da çare bulunacağı ümit ediliyor. 10 yıl sürmesi ve 3 milyar dolara mal olması planlanan proje ilk olarak ABD Başkanı Obama tarafından 2 Nisan 2013’te kamuoyuna duyuruldu. Projenin çalışma grubunda Roc-kefeller Üniversitesi, Stanford Üniversitesi ve California Institute of Technology gibi ABD’nin en büyük ve saygın üniversiteleri de yer alıyor. Ayrıcg başta ABD Savunma Bakanlığı İleri Araştırma Projeleri Ajansı DARPA olmak üzere Microsoft ve Google da projeye destek yeriyor.

BRAIN projesi aynı zamanda İnsan Genomu Projesi’nin de bir nevi devamı olarak görülüyor. 1990’da başlayan ve resmi olarak 2003 yılında biten proje kapsamında insan genomunun fiziksel haritası çıkarılarak, insanın genetik yapışı neredeyse tamamen çözülmüş ve ortaya dört harften oluşan genetik e ile yazılmış 3 milyar 2 harf uzunluğunda, ihsanın genetik yapısını tarif eden bir “el kitabı” çıkmıştı. Obama yaptığı açıklamalardan birinde insan Genomu Projesi için harcanan her bir doların ABD’ye 140 dolar olarak geri döndüğünü açıklamıştı.

Htıman Brain Project (AB)

ABD’nin tüm sınırlan zorlayan BRAIN Initiative projesine AB’nin cevabı HBP (Human Brain Project) oldu. Avrupa Birliği tarafından insan beyni üzerine başlatılan ve belki de bugüne kadarki en önemli AB projelerinden biri olan HBP’nin amacı insan beyninin haritasını çıkarmaktan çok beynimizin çalışma şeklini taklit ederek yine en başta Parkinson, Alzheimer gibi sinirsel hastalıkların nasıl oluştuğunu belirlemek ve bunlara çare bulunmasını sağlamak. Tüm bunların yanı sıra insan beyninin çalışma şeklinin bilgisayar ortamında simülasyonunuh ve böylece daha iyi anlaşılmasının, bilgisayar ve robo-tik alanlarında çığır açacak yeni teknolojilerin geliştirilmesini teşvik edeceği ümit ediliyor, insan beyninin simülas-yonununda en güçlü bilgisayarların bile yetersiz kalacağı bilindiğinden, gerekli tüm modellemelerin ve simülas-yonların süper bilgisayarlarda yapılması planlanıyor (bkz. Ege, B., “Süper Bilgisayarlar” Bilim ve Teknik, s.62-66, Mayıs 2012). Projeye 23’ü AB ülkelerinden olmak üzere toplam 80 araştırma kurumu destek veriyor. On yıl sürmesi planlanan projenin bütçesi 1 milyar Euro olarak belirlenmiş» Merkez üssü İsviçre’nin Cenevre kenti bulunan projenin yöneticisi Prof. Dr. Henry Mark-ram.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir