Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri

2013’e yeni yasalarıyla başlayan faktoringçiler için geçen yıl bir dönüşüm yılıydı. 13 Aralık 2012’de yayımlanarak yürürlüğe giren 636i sayılı Kanun sonrasında altı ay içinde tüm temsilcilikler kapatılarak hepsi şube altyapısına kavuşturulan sektörde, sermaye tabanı da 20 milyon TL’ye çıkarıldı. Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin bir çatı altında toplandığı Finansal Kurumlar Birliği’nin faaliyetlerine resmen başlamasıyla, faktoringçiler bu değişimi tamamlamış oldu.

2013’teki ekonomik ortam düşünüldüğünde, geçen yıl aslında sektör için oldukça zorlayıcı bir yıldı. Buna rağmen faktoring sektörü, 2013 yılında toplam aktif büyüklüğünde önceki yıla göre yüzde 23 büyüyerek 22 milyar TL’ye ulaştı. Kuruldukları 1988 yılından beri kriz dönemleri hariç her yıl büyüyen faktoring sektörü, 2014 yılında da yüzde 15 büyüme bekleniyor.

İhracat faktoringi tarafında Çin’in ardından yüzde 15’lik bir payla dünyada ikinci sırada yer alan Türk fak-toringçileri, bu yıl da bu segmentte büyümeye devam edecek.

ZORLUKLARA RAĞMEN BÜYÜDÜ

Faktoring sektörü 2013 yılında toplam aktif büyüklüğünde yüzde 23 büyümeyle 22 milyar TL’ye ulaşırken, işlem hacminde ise 93 milyar TL ciroyu yakaladı. Reel sektöre de 20 milyar TL kaynak yarattı. Faktoringçiler bununla birlikte geçen yıl 16 milyar TL’lik ihracata aracılık etmiş oldu. 2013 yılında sektörün reel sektöre sağladığı krediler ise özkay-naklarının 5 katını buldu.

Bu bağlamda Türkiye’de 2008 yılında 5,4 milyar TL olan toplam faktoring alacakları, geçen yıllar zarfında yüzde 29,9 bileşik yıllık büyüme oranı sergileyerek 2013 yılında 20,2 milyar TL seviyesine ulaştı. Dolayısıyla 2013 yılı tüm sektörlerde olduğu gibi faktoringçiler açısından da zorlayıcı bir yıl olsa da böylesi bir ortamda sektörün büyümeye devam ettiği gözlerden kaçmadı.

20I4TE BÜYÜME YÜZDE 15

Mart 2014 verileri itibariyle yaklaşık 20 milyar TL kaynak yaratan Türk faktoringçileri, aynı dönemde aktif büyüklükte ise 21 milyar 225 milyon TL’yi geçti ve yaklaşık 26 milyar TL’lik ciroya ulaştı. Finansal Kurumlar Birliği Başkan Vekili Zafer Ataman, fakto-ringte 2014 yılında büyüme oranlarını yüzde 15 olarak öngördüklerini belirterek, “2014 yılı sonunda toplamda 110 milyar TL civarında bir işlem hacmi yaratacağımızı tahmin ediyoruz” diyor.

Lider Faktoring Genel Müdürü Can Güney ise Türkiye’nin kredi penetras-yon oranının uluslararası standartlarla kıyaslandığında düşük; genellikle ticari banka kredilerinin kurumsal ve bireysel müşterilere yönelik olduğunu söylüyor.

İHRACAT VURGUSU

Mart 2014 verilerine göre sektör cirosunun yüzde 18’i ihracat faktorin-ginden geldi. 2013 verilerine göre dünyada toplam 3,1 milyar dolarlık faktoring işlem hacmi gerçekleşirken, 76 ülkede üyeleri bulunan FCI’nın 2013 yıl sonu raporuna göre Türk faktoring sektörü, sektör işlem hacminde Avrupa’da dokuzuncu, dünyada 15’inci sırada bulunuyor.

Zafer Ataman, “Türkiye, ihracat faktoringi hizmeti veren 76 ülke içinde yüzde 15’lik pazar payı ile muha-birli ihracat sıralamasında Çin’den sonra ikinci sırada yer alıyor” diyor. Ataman, teminatı olmayan mal mukabili ihracat işlemlerinde yurtdışı muhabirleri aracılığıyla garanti hizmeti sağlayan faktoringin, özellikle ihracatta gelişme potansiyelinin çok yüksek olduğunu belirtiyor.

2013 yılında 640 milyon TL ciro hedeflediklerini ve bunu da 643 milyon TL olarak gerçekleştirdiklerini dile getiren Şeker Faktoring Genel Müdürü Ali Güray Demir, bu yılki işlem hacmi hedeflerim ise 730 milyon TL olarak belirlediklerini söylüyor. Demir, “Bu da yaklaşık yüzde 14’lük bir artışa tekabül ediyor. Büyümemizi belirli bir alana veya sektöre bağlı bırakmadık. Ancak uzun yıllardır hizmet verdiğimiz inşaat, gıda, tekstil, makine, çimento, ulaştırma, metal ve sağlık sektörlerinin yine lokomotif sektörler olmasını öngörüyoruz” diyor. Ali Güray Demir, nihai hedeflerinin sektör ayrımı yapmadan, her sektörde KOBİ’lere hizmet sunmak olduğunu kaydediyor.

BİRLİK, FAALİYETE BAŞLADI

Bilindiği üzere Aralık 2012’de 636i sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesinin ardından, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri Finansal Kurumlar Birliği (FKB) çatısı altında toplandı ve faaliyetlerine resmen başladı. Zafer Ataman, “Finansman kaynakla-nm çeşitlendirme, üyelerimizce sağlanan alternatif finansman olanaklarını yaygınlaştırma; sektörümüzdeki uygulamalarda standardizasyonu sağlama ve eğitim faaliyetlerini düzenleme hedeflerimize, birliğimiz sayesinde daha hızlı ilerliyoruz” diye konuşuyor.

Girişim Faktoring Genel Müdürü Nuray Ergül de birleşme ile FKB’nin Türkiye’de Bankalar Birliği’nden sonra bankacılık dışı finans sektörünü temsil eden en önemli birlik haline geldiğini anlatıyor. “İlerleyen zamanda sektörün bilinirliği ve güvenilirliği birlik sayesinde daha da yükselecektir’’ diyen Ergül, beraber çalışarak elde edilecek sinerji ve güçbirliği ile oluşacak deneyim ve bilginin finans sektörüne ciddi katkı sağlayacağını düşündüğünü belirtiyor.

NEGATİF ALGI SORUNU

Tüm bunlar yanında faktoring sektörünün hem Türkiye’de hem de dünyada negatif bir algı sorunu olduğu da bilinen bir gerçek. Geçmiş yıllarda Faktoring Demeği’nin yaptığı gibi şimdi Finansal Kurumlar Birliği de bu algıyı değiştirmeye yönelik ciddi çalışmalarda bulunuyor.

Buna TEB Faktoring olarak kendilerinin de önemli katkılarının olduğunu söyleyen TEB Faktoring Genel Müdürü Çağatay Baydar, gerek reel piyasaya gerekse de kamu otoritelerine faktoring sektörünün ekonomiye kat-kılannı anlatabildikleri ölçüde sektörün gelişime açık olduğu vurgusunu yapıyor. Çağatay Baydar, faktoring sektörünün bankacılık sektörüyle aynı şartlarda çalışabilmesinin, sektör açısından en önemli kazanımlardan biri olacağına dikkat çekiyor.

Sektörden satırbaşları

■ Sektörde pazar payı yüzde 2’den daha yüksek olan 13 şirket var ve bu kuruluşlar toplam aktif büyüklüğün yüzde öl’ine sahip.

■ Pazar payı yüzde 2’nin üzerinde olan 13 şirket, aynı zamanda sektör özkaynaklarının yüzde 45’ini elinde bulunduruyor. Sektörün özkaynak tutarı ise 4 milyar TL.

■ Şirketlerin toplam faktoring gelirleri 2 milyar 419 milyon TL’ye ulaştı. Bu gelirlerin yüzde 89’u faiz gelirlerinden, yüzde 11’i ise komisyon gelirlerinden oluşuyor.

■ Şirketlerin takipteki alacak tutarı yıl sonu itibariyle 312 milyon TL olarak gerçekleşti. Takipteki alacak tutarına bakıldığında, aktiflerin yüzde 6l’ine sahip 13 şirketin diğerlerine göre daha düşük oranda kaldığı gözleniyor. Bu şirketlerin takipteki alacak toplamı içindeki payları yüzde 29’da kalırken, piyasa payı yüzde 0,75’in alında kalan 44 şirketin takipteki atacak tutarı toplamın yüzde 36’sını oluşturuyor.

■ Sektörde faaliyet gösteren 77 şirketin İSİ, yıl sonu bilançosunda zarar yazdı.

■ Geçen yıl gerçekleşen bu bilançonun devam etmesi halinde, sektördeki 77 şirketin tasfiye ve konsolidasyonla azalması güçlü bir olasılık olarak ortaya çıkıyor.

2023 hedefi 240 milyar TL

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü ytltnın kutlanacağı 2023’te Türkiye’nin bölgesel güç konumunu sağlamlaştırması ve kaydedilecek büyüme oranıyla dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olması bekleniyor. Bu olumlu finansal göstergelerden reel sektörün en önemli destekçilerinden biri olan faktoring sektörünün de olumlu etkilenmesinin kaçınılmaz olduğunu düşündüklerini söyleyen Finansal Kurumlar Birliği Başkan Vekili Zafer Ataman, 2023’te 240 milyar TL işlem hacmi ile faktoringin GSYİH’de aldığı yüzde S/terdeki payının yüzde 10’lara yaklaşmasını öngördüklerini belirtiyor. Ataman, “Eş zamanlı olarak, faktoringin Türkiye genelinde yaygınlaşmasını bekliyoruz. Sektörümüzün işlem hacminin yüzde 80’î de yurtiçi faktoring işlemlerinden oluştuğundan, 2023 hedeflerimizi artık Türk Lirası olarak belirliyoruz” diyor.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir