İstanbul Güngören SYDV Personel Alımı

İstanbul Güngören SYDV Personel Alımı,İstanbul Güngören SYDV Personel Alımı 2014,SYDV,SYDV Personel Alımı,SYDV Personel Alımı 2014

İstanbul Güngören SYDV Personel Alımı Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Son Başvuru : 30.05.2014 İl İSTANBUL İlçe GÜNGÖREN Alınacak Sayı 3 Çalışma…

İstanbul Güngören SYDV Personel Alımı

 

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Son Başvuru : 30.05.2014
İl İSTANBUL İlçe GÜNGÖREN Alınacak Sayı 3
Çalışma Şekli BELİRSİZ SÜRELİ Ünvan SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ
Açıklama – Bilgisayar kullanabilme ve Sertifika sahibi olmak(Word,Exell,Programlarını KUllanabilme) – En az B sınıfı veya daha üst sınıf ehliyete sahip olmak ve aktif araç kullanıyor olmak, – Aday vakfın bulunduğu ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmalı – 1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak, 2- Medeni haklarını kullanma, ehliyetine sahip olmak, 3- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak, 4- Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış yada muaf olmak, 5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 6- Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 7- 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak . 8- İşe Alım Sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında; KPSS P3 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak, 9- Sosyal İletişim becerisine sahip olmak, 10- Başvurduğu görevini yerine getirmede sağlık yönünden engel olabilecek daimi hastalığı bulunmamak. 11- Güngören İlçesinde en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak 12- En az B sınıfı veya daha üst sınıf ehliyete sahip olmak ve aktif araç kullanıyor olmak, 13- Bilgisayar kullanabilme ve Sertifika sahibi olmak 14- Daha önce Güngören İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından personel alımı için yapılan mülakatlara katılmamış olmak, Başvuru sahipleri, aşağıdaki belgeleri 06.06.2014 Cuma günü mesai bitimine kadar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Bizzat elden teslim edeceklerdir. – Nüfus Cüzdanı Fotokopisi – Özgeçmiş Bilgileri(cv) – Diploma Fotokopisi – İkametgah Belgesi – KPSS P3 Sınav Sonuç Belgesi – Bilgisayar Sertifikası – Sabıka Kaydı(Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğünden Ücretsiz Temin edilebilir.) – Ehliyet Fotokopisi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir