Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Mayıs 2014

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda anabilim dallan ile unvan ve koşullan belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır. Başvurular ilanın yayımından itibaren 15 gün içinde aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda Profesör ve Doçent kadrolanna başvuracaklar Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına; Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracaklar ise ilgili Birimlere şahsen yapılacaktır.

Profesör kadrosuna başvuracak adaylar,başvuracaktan anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri üç adet fotoğraf.doçentlik belgesi,nüfus cüzdan sureti, lisans.yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri, askerlik durum belgesi fotokopisi, özgeçmiş, yayın listesi (başlıca araştrma eseri belirtilecek) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 6 takım dosya halinde ve ayrıca 6 adet CD ortamında vereceklerdir. Doçent kadrosuna başvuracak adaylar, başvuracaklar anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri üç adet fotoğraf, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan sureti, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri, askerlik durum belgesi fotokopisi, özgeçmiş, yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilecek) ve yayınlannı kapsayan dosyalarını 4 takım dosya halinde ve ayrıca 4 adet CD ortamında vereceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylar, başvuracaklar anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 3 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, doktora belgesi, lisans, yüksek lisans diploma fotokopileri, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, özgeçmiş, yayın listesiyle bilimsel çalışma ve yayınlannı kapsayan 4 takım dosya halinde ve ayrıca 4 adet CD ortamında vereceklerdir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gereklidir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI Prof. Doç. Yrd.Doç. NİTELİKLER
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ TEFTİŞİ, PLANLAMASI VE EKONOMİSİ 1
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ 1* “Eğitim Programlan ve Öğretim bilim dalında doktora yapmış olmak.
FELSEFE SİSTEMATİK FELSEFE VE MANTIK 1* “Etik ve Ahlak Felsefesi alanında çalışmalar yapmış olmak.
MATEMATİK CEBİR VE SAYILAR TEORİSİ 1* Cebir ve Sayılar Teorisi alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.
TARİH ESKİÇAĞ TARİHİ 1* “Roma Tarihi konusunda çalışma yapmış olmak.
İLAHİYAT FAK. TEMEL İSLAM BİLİMLERİ İSLAM HUKUKU 1* ‘Osmanlı Dönemi Nukullü Fetva Mecmualannrı özellikleri ve Kaynaklan konusunda çalışma yapmış olmak.
MİMARLIK FAK MİMARLIK BÖLÜMÜ RESTORASYON 1* ‘Kültür Mirası Yapılan konusunda çalışma yapmış olmak.
YAPI BİLGİSİ 1* “Yapı Sistemleri ve Sürdürülebilirlik konusunda çalışma yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK FAK ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ 1* ‘Bektrik-Elektronik Mühendisliği alanında doçentlik unvanına sahip olmak.
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ 1* “Frekans Seçici Yüzeyler konusunda çalışma yapmış olmak.
GIDA MÜHENDİSLİĞİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ 1* ‘Transgulitaminat ilavesinin Piliç Burgerlerin Kalitesine Etkisi konusunda çalışma yapmış olmak.
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 1* ‘Termodinamik alanında doçentlk unvanına sahip olmak.
TEKNOLOJİ FAK. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 1* “Zemin Mekaniği konusunda çakşma yapmış olmak.
SAĞLIK YO EBELİK 1* ‘Kadın Hastalıklan ve Doğum alanında doçentlik unvanna sahip olmak.
UYGULAMALI BİL YO ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK 1* ‘Tüketici Deneyim Kalitesi konusunda çalışma yapmış olmak.
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK 1* “Tüketici Satın Alma Davranıştan ve Marka konusunda çalışma yapmış olmak

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir