Nasıl bilirkişi olunur?

Nasıl bilirkişi olunur?

■ Bilirkişi olmak isteyenlerin kendi illerindeki adliyelerin Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı’na başvurmaları gerekiyor, internetten de başvuru yapılabiliyor.

■ Başvuranların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, başvuru tarihinde 25 yaşından küçük olmaması, bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık meslekî deneyime sahip olması, yüz kızartıcı suç işlememesi, disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından geçici olarak yasaklanmamış olması gerekiyor.

■ Bilirkişilik yapmak isteyenlerin ilgili ilin sınırları içinde oturması veya mesleğini icra etmesi şart.

■ Başka bir komisyonun bilirkişi listesinde kayıtlı olunmaması da aranan şartlar arasında.

■ Tüzel kişiler de bilirkişilik için başvuru yapabiliyor. Listeye kabul edilen tüzel kişiler adına incelemeyi yapacak olan gerçek kişinin gerekli bilirkişilik şartlarını taşımaları şart.

■ Bilirkişilik müracaatının, ekim ayında kullanıma açılan başvuru formunun (dilekçenin] eksiksiz olarak doldurularak, bu dilekçe ile Adli Yargı Adalet Komisyonu’na şahsen yapılması gerekiyor.

■ Başvuru dilekçesine, nüfus cüzdanı örneği, adli sicil kaydı, uzmanlık alanını gösteren belgelerin de eklenmesi gerekiyor.

bilirkisiye ab standarti

Ücretler sanılandan yüksek

Türkiye’de bilirkişilik ücret tarifesinin her yıl Adalet Bakanlığı belirliyor. 2014 yılı için bilirkişilik ücretleri hukuk mahkemelerinde 150 ile 300 TL arasında değişiyor. Örneğin, icra hukuk mahkemelerinde görülen davalar için bilirkişilik ücreti dosya başına 150 TL iken, asliye ticaret mahkemelerinde görülen davalar için dosya başına 300 TL bilirkişilik ücreti ödeniyor.

Bunu da taraflar ödüyor. Ancak bunların alt sınırlar olduğunu unutmamak gerekiyor. Hakimin bilirkişinin ücretini tespit etme yetkisi ve takdiri var. Kimi ticaret davalarında 3-4 bin TL bilirkişilik ücreti bile olabiliyor. Asliye hukuk mahkemelerinde bilirkişi ücretleri genelde 500-600 TL arasında değişiyor. Hukuk mahkemelerindeki bilirkişi ücretlerini taraflar öderken, ceza mahkemelerinde bilirkişi ücretlerini devlet ödüyor. Hakimin bilirkişi atanması kararından sonra tarafların bilirkişi ücretlerini mahkeme veznelerine yatırması gerekiyor. Bilirkişi hakimin uygun gördüğü sürede raporunu hazırladıktan sonra mahkeme veznesinden, gelir vergisi kesintisi yapıldıktan sonra ücretini alıyor.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir