Önemli Olan, şablonu Değiştirebilmek

Bilinçli zihin, geçmiş ve şimdiki zaman gerçeklerinden bağımsız işleyemez. Yıllardır kilo veremeyen bireye: “Sen rahatlıkla kilo verebilirsin, yeterli azme sahipsin” demek, bilinç ile telkin arasında çatışmaya neden olur. Birey doğduğu günden bugüne, edindiği tecrübeler ve karşılaştığı olumlu, olumsuz söylemleri zamanla bilinçaltına atarak, kendine göre bir “dünyayı görme şablonu” oluşturmuştur. Sözkonusu şablonun değiştirilmesi, bilinçaltının tekrar programlanması (pozitif telkinlerin farklı zaman ve koşullarda tekrar edilmesi) dâhilinde yapılan çalışmalar ile gerçekle-şebilmektedir. Zira birey, bilinçaltı söylem kalıplarını (algısını) değiştirmeden, arzu ettiği değişimi temelden değiştiremez. Geçici şeyler ya da heves değişimleri gerçekleşebilir. Algı ile bilinç arasındaki çatışma, her zaman algının lehine sonuçlanır. Bilinçaltı Hipnotik çalışmalarının gerekçesi de bu çatışma gerçeğine dayanmaktadır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir