Kapat !

Tem 29

Açıköğretim Lisesi 3. dönem sınavı soru ve cevapları

20-21 Temmuz 2013 Tarihli Açıköğretim Lisesi / Mesleki Açıköğretim Lisesi 3. Dönem Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarları 1. Oturum 2. Oturum 3.Oturum 4.Oturum

Tem 29

SBS, PYBS tercih ve yerleştirme işlemleri

Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Tercih ve Yerleştirme e-kılavuzu için tıklayınız. Ortaöğretime Geçiş Sistemi 2013 Yılı 8. Sınıf Seviye Belirleme Sınav Sonuçları ve Ortaöğretim Yerleştirme Puan Bilgileri için tıklayınız. 2013 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi (OGES) Kontenjan ve Tercih Listeleri için tıklayınız. 2013 SBS Tercih ve Yerleştirme Genelgesi için tıklayınız. 2013 SBS Tercih ve Yerleştirme …

Devamını oku »

Tem 29

SBS tercih süresi bugün sona eriyor

Adaylar tercihlerini yaparken ”http://oges.meb.gov.tr” adresinde yayımlanan kılavuzdan yararlanacak. Tercih listesinin bir kez düzenleneceği, daha sonra ikinci bir tercih veya düzeltme işlemi yapılmayacağı, tüm yerleştirme işlemlerinin bu tercihe göre yapılacağı için tercihlerin özenle ve dikkatle yapılması gerekiyor. *SBS, PYBS tercih ve yerleştirme işlemleri OYP’si 201 ve üstü olan tüm öğrenciler yerleştirmeye katılabilecek. Yerleştirme işlemleri için uzatılan …

Devamını oku »

Tem 29

Fazla mesai yapan memur, izin almak için ne yapmalı?

MEMURUN HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ 40 SAATTİR 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 99 uncu maddesinde şu hüküm yer almaktadır: “MADDE 99- Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir. Ancak özel kanunlarla yahut bu kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin …

Devamını oku »

Tem 29

Naklen atanan kapsam dışı personelin maaş ve izinleri

Devlet Personel Başkanlığı, TEİAŞ’nın görüş sorduğu konuyu cevapladı. Dicle Elektrik Dağıtım AŞ’deki bir kapsam dışı personel TEİAŞ’ye atanmıştır. DPB, 1- Kamu tüzel kişiliği sona ermeyen kurumlar için, kapsam dışı personelin yeni kuruma atanıncaya kadarki maaşının eski kurumundan ödenmesi, 2- Yeni kurumda görev başladığı tarihi takipğ eden aybaşından itibaren yeni maaşa hak kazanacağı, 3- Yeni kurumda …

Devamını oku »

Tem 29

Okul öncesi eğitim için 10 yeni model

Milli Eğitim Bakanlığı, toplum temelli, ücretsiz, erken çocukluk hizmetleri için 10 model geliştirdi. Erken eğitim merkezlerinde, bölgede yaşayan emekli okul öncesi öğretmenleri, atanamayan okul öncesi öğretmenleri, üniversitelerin ilgili bölümlerinde okuyan öğrencilerle sözleşmeli çalışılması hedefleniyor. İşte 10 modelle erken eğitim. Mobil Oyun Otobüsü: 3-5 yaş arası çocukların aileleri tarafından getirilmesi ve belirli bir program dahilinde erken …

Devamını oku »

Tem 29

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

DokuzEylül Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı YükseköğretimKanununa göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracaklarınbaşvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, DoçentlikBelgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, başlıca araştırma eserinive bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı ekleyerek, Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracaklarınbaşvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine …

Devamını oku »

Tem 29

Merkezi Finans ve İhale Birimi Uzman Personel ve İç Denetçi Alım İlanı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ GİRİŞ SINAVI İLANI (UZMAN PERSONEL) 5671 sayılı Merkezi Finans ve İhale Biriminin İstihdam ve Bütçe Esasları Hakkında Kanun ile 20.10.2007 tarih ve 26676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Merkezi Finans ve İhale Birimi Personel Yönetmeliği hükümleri uyarınca, toplam 16 adet Uzman Personel ve 1 adet …

Devamını oku »

Tem 29

Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunun tespit ettiği atama kriterlerine göre öğretim elemanı alınacaktır. 1 – ilanda yeralan Profesör kadrosu için Personel Daire Başkanlığına ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmak gerekmektedir. 2- Profesör 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin …

Devamını oku »

Tem 29

Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN DUYURU Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır. Başvuracak adayların fakültelerin veya 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmaları (Yurt dışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış olması şarttır.), 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel ve özel şartları …

Devamını oku »

Tem 29

Siirt Üniversitesi Yatay Geçiş Program İlanı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2013–2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/MESLEK YÜKSEKOKULLARI YATAY GEÇİŞ ESASLARI 24.04.2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre, Üniversitemiz Programlarına kurumlar arası yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerde aranacak koşullar, …

Devamını oku »