PAY TV uygulamasının vergilendirilmesi

GENİŞBANT İNTERNET ERİŞİMİNİN VE 3G UYUMLU AKİLLİ CİHAZLARIN YAYGINLAŞMASI İLE BİRLİKTE TÜKETİCİLER İSTEDİKLERİ ZAMAN, İSTEDİKLERİ YERDEN, İSTEDİKLERİ İÇERİĞE ULAŞABİLİYOR. TEKNOLOJİDEKİ GELİŞMELER TELEVİZYON İZLEME ALIŞKANLIKLARIMIZI ÇEŞİTLENDİREREK DEĞİŞTİRİYOR. İÇERİK ERİŞİMİ İÇİN SEÇİLEN CİHAZ VE KULLANILAN PLATFORM İSE SUNULAN HİZMETİN VERGİLEMESİNİ DEĞİŞTİRİYOR,

Ücretsiz, program akışlı analog yayınları aıtık geride bırakıyoruz. Genişbant internet erişiminin ve 3G uyumlu akıllı cihazların yaygınlaşması ile birlikte tüketiciler istediği zaman, istediği yerde, istediği içeriğe ulaşabiliyor. Teknolojideki gelişmeler televizyon izleme alışkanlıklarımızı çeşitlendirerek değiştiriyor.

İçerik erişimi için seçilen cihaz ve kullanılan platform sunulan hizmetin vergilemesini de değiştiriyor. Yazının izleyen kısımlarında ücretli televizyon (Pay TV) uygulamalarının vergilemesi ele alınmıştır.

KABLOLU YAYIN

Kablolu yayın, değişik transmisyon ortamlarından gelen analog veya sayısal televizyon sinyallerinin birleştirilip çoklanarak hem sayısal paketler halinde hem de analog sinyaller halinde, fiber ve/veya koaksiyel kablolar üzerinden abonelere, etkileşimli haberleşmeyi sağlayacak şekilde iletilmesidir.

Kablo TV şebekeleri, bant genişliği ve iki yönlü iletişime uygunluğu ile internet, veri ve interaktif hizmetlerin verilebileceği bir altyapıdır.

Kablo TV işletmeciliğinde abonelere geniş bantlı ve hızlı internet erişimi, genişbant data aktarımı, sayısal ve/veya analog TV ve radyo yayını, multimedya ve Voip hizmetleri de verilebilmektedir.

Kablolu Yayın Hizmeti, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan (BTK) lisans alınarak verilebilmektedir.

Turksat tarafından verilen Kablo TV hizmeti ile bir IPTV uygulaması olan Te-ledünya hizmeti kablolu yayma örnek gösterilebilir.

Kablolu Yayın Hizmetleri, yüzde 18 oranında KDV’ye tabi olmasının yanı sıra, iletim hizmeti bedeli üzerinden yüzde 15 oranında Özel İletişim Vergisi (ÖİV) de alınmaktadır. Ayrıca toplam hasılat üzerinden yüzde 0,35 oranında BTK Kuram Katkı Payı ve yüzde 1 oranında Evrensel Hizmet Fonu ödenmektedir.

UYDU PLATFORM

Uydu Platform Hizmeti; ses, veri ve görüntü işaretlerinin sayısal uydu platformunda kodlayıcı ve çoklayıcı grupları yardımıyla sayısal ortama çevrilerek, uydu yer istasyonları vasıtasıyla sayısal paketler halinde uyduya gönderilmesi ve uydudan alman sayısal işaretlerin uygun terminal cihazları vasıtasıyla alıcıya iletilmesi hizmetidir. Digiturk ve Dsmart, uydu platform hizmetidir.

Uydu Platform Hizmeti, BTK’den lisans almarak verilebilmektedir.

Uydu Platform Hizmetleri, yüzde 18 oranında KDV’ye tabi olmasının yanı sıra, iletim hizmeti bedeli üzerinden yüzde 15 oranında ÖİV de alınmaktadır. Ayrıca toplam hasılat üzerinden yüzde 0,35 oranında BTK Kurum Katkı Payı ve yüzde 1 oranında Evrensel Hizmet Fonu ödenmektedir.

MOBİLTV

Cep telefonları artık çağrı amaçlı olarak kullanıldığı kadar internet temelli hizmetler için de kullanılmaktadır. İnternet temelli hizmetler içerisinde en hızlı artış gösteren de video temelli hizmetler olmaktadır. Taşınabilir ve tablet bilgisayarlarda da video temelli hizmet talebi ağırlıklıdır.

Mobil TV, mobil internet bağlantısı olan her mobil cihaz aracılığı ile canlı TV yayınma veya video içeriğine erişim sağlayan yayın platformudur. Tamamen sayısal bir yayın ortamıdır.

Turkcell TV, Vodafone Mobil TV ve Avea Tivibucep, mobil TV uygulamalarına örnektir.

Mobil TV Hizmeti, BTK’den lisans alınarak verilebilmektedir.

Mobil TV Hizmetleri, yüzde 18 oranında KDV’ye tabi olmasının yanı sıra, hizmet bedeli üzerinden yüzde 25 ÖİV de alınmaktadır. Ayrıca toplam hasılat üzerinden yüzde 15 hazine katkı payı ve yine toplam hasılat üzerinden yüzde 0,35 oranında BTK Kumm Katkı Payı ödenmektedir.

WEB TV

Web TV (İnternet TV), internete bağlanılan her yerden bilgisayar aracılığı ile canlı TV yayınına ve video içeriğine erişim sağlayan bir yapıdır. İnternette açık bir server üzerinden görüntü aktarılır. Görüntü kalitesi garanti edilmemekte ve internet hızına göre kalite belirlenmektedir. WEB TV de hizmet kalitesi pek önemli değildir. Olan en iyi görüntü beklentisi vardır. İnternete açık bir server üzerinden görüntü aktarılır ve kalite serverın ve internet bağlantısının bağlantı kalitesiyle birebir ilişkilidir.

TivibuWeb, TVYO Web TV, Digi-türkplay, Turkcell İnternet TV, youtube ve benzeri video paylaşım siteleri, kanalların kendi siteleri aracılığıyla yaptıkları canlı yayınlar, WEB TV hizmetlerine ömek olarak gösterilebilir.

İnternet ortamında erişilmek üzere WEB sunucuları üzerinde ilgili verilerin barındırılması ve depolanması hizmeti olan WEB TV hizmeti,

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yetkilendirmesi kapsamında olmadığı için ÖİV ve kurum katkı payı ödemesine tabi değildir.

Eğer hizmet sunumu ücretsiz ise sadece internet erişimi için ücret ödenir. Erişim ücreti için yüzde 18 KDV ve yüzde 5 ÖİV ödenir. Hizmet sunumu ücretli ise sadece yüzde 18 KDV ödenir, ÖİV’ye tabi değildir. Hizmet sunumunun yurtdışında mukim firmalar tarafından sağlanması halinde yüzde 18 KDV sorumlu sıfatıyla beyan edilir.

Ücretsiz Web TV uygulamalarına abonelik gerektirmeksizin mobil cihazlar aracılığıyla erişim sağlanması halinde ise sadece internet data kullanımı üzerinden faturalı hatlarda yüzde 5, ön ödemeli hatlarda yüzde 25 oranında ÖİV ödenmektedir.

İP TV

IPTV yayım; radyo, televizyon yayınları ile isteğe bağlı yayın hizmetlerinin geniş bant internet bağlantısı kullanılarak belli bir hizmet kalitesinde, özel yönetilen bir ağ üzerinden, DVB-IPTV standartlarında, internet protokolü (IP) uygulanarak, set üstü cihaz (set top box) veya bütünleşik TV alıcılan ile alınmasıdır.

Tamamen farklı altyapı ve teknolojiye sahip IPTV, şifreli, şifresiz TV kanallarının ve depolanan video içeriklerinin, IP paketlerine dönüştürülerek geniş bant erişim teknolojileri üzerinden son kullanıcıya yayınlanmasıdır.

IP TV, geleneksel yayın hizmetlerinden farklı olarak, isteğe göre içerik seçme, önceden yayınlanan bir programı izleme gibi olanaklar da sağlamaktadır.

Yayın özel yönetilen bir internet ağı üzerinden yapılır ve servis kalitesi garanti edilir. IPTV standardından HD yayınlar rahatlıkla yapılabilmektedir. Yayın internet bağlantısından değil, aynı kablo altyapısından ancak farklı bir arabirimden aktarılır. IPTV’de yayın almak için set üstü cihaz (set top box) adı verilen cihazın bulunması şarttır.

Teledünya ve Tivibu Ev, IP TV hizmetlerine ömek olarak gösterilebilir.

Kablolu Yayın Hizmeti yetkilendirmesi ile internet erişim abonelerine sunulan IPTV hizmeti, yüzde 18 oranında KDV’ye tabi olmasının yanı sıra, hizmet bedeli üzerinden yüzde 15 oranında ÖİV de alınmaktadır. Mevcut uygulamalarda internet erişimi için ayrıca ücret talep edilmemektedir. Aynca toplam hasılat üzerinden yüzde 0,35 oranında BTK Kurum Katkı Payı ve yüzde 1 oranında Evrensel Hizmet Fonu ödenmektedir.

SMART TV

Smart TV, internet ve Web 2.0 özelliklerini içinde barındıran televizyon olarak tanımlanabilir. Smart TV’lerin fonksiyonu gönderilen bir yayının çözülmesi değil, internet üzerinde bulunan bir hizmete doğmdan erişimdir. Smaıt TV’ler, internet bağlantısı ile video paylaşım siteleri gibi WEB TV yayınlarının yer aldığı sitelere bağlanmaktadır.

Smart TVleri set üstü cihazı ya da bütünleşik TV alıcıları olarak tanımlamak mümkün değildir. Çünkü Smart TV’ler geniş bant üzerinden gelen yayınları deşifre etme özelliğine sahip değillerdir.

Smart TV, BTK ya da Radyo ve Televizyon Üst Kurulu denetimine tabi değildir.

Smart TV marifetiyle erişim sağlanan sitelerden satın alman uygulamalar hariç tutulduğunda, kullanılan internet erişimi haricinde ücret-lendirme olmadığı için ayrıca vergi alınmamaktadır.

DEĞERLENDİRME

Her biri farklı özelliklere sahip yayın hizmetleri için aynı vergi düzenlemesinin geçerli olmaması elbette kabul edilebilir. Farklı hizmet sunumları farklı vergilemeye tabi tutulabilir.

Ne var ki, yayın teknolojisi, genişbant internet erişimi ve ödeme sistemlerindeki gelişmelerle birlikte yurtdışından ücretli TV yayın hizmeti sunan platformlar karşısında, mevcut vergi yükleri dolayısıyla, yur-tiçindeki firmalar rekabet güçlerini kaybetmektedir.

Ticari hayatın mutad işleyişine, hele ki yerli üreticiler aleyhine, haksız müdahale etmemesi gerektiğini düşündüğümüz vergi mevzuatının yeniden ele alınarak yerli yayıncılar üzerindeki aşırı vergi yüklerinin azaltılmasını tavsiye etmekteyiz. Aksi halde, beş yıla kalmaz birçoğumuz video-tv yayınlarını yurtdı-şında abone olduğu platformlardan hiç vergi ödemeden alıyor olacak.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir