Selpak, yurtdışında iletişimi artırıyor

Selpak ürünleri beş kıtada 48 ülkede tüketiciye sunuluyor. Hedef, güçlü bir bölgesel oyuncu olmak. Bu yönde bir yandan yem pazarlar araştırıkrken bir yandan da mevcut pazarlarda marka iletişim çahşmaları yapıhyor. Şu anda yedi ülkede üetişim yapan şirket, mayıs ayında Birleşik Arap Emirlikleri’ni de bunlara ekleyecek.

Türkiye’nin köklü kuruluşlarından Eczacıbaşı Grubu tarafından 19ö9’da kurulan İpek Kağıt’ın iki güçlü markası var: Selpak ve Solo. Kişisel hijyen alanında kendi markalarıyla güçlü bir bölgesel oyuncu olmak yönünde bir vizyonu olan İpek Kağıt, yeni ürün kategorilerine girmenin yanında iletişimle de bu hödefi gerçekleştirmek için çalışıyor.

Şirketin 1971’de piyasaya sunduğu Selpak markası bugün beş kıtada 48 ülkede satılıyor. Tüketici ve ev dışı kullanım alanlarında tüm kategorilerdeki ürünlerini yurtdışına ihraç eden marka, bu ülkelerdeki bilinirliğini artırmak için iletişime de ağırlık veriyor. Kafkasya ve Kazakistan’da en tanınmış marka konumunda ve segmentinde lider olan marka, bugün yedi ülkede iletişim yapıyor. Mayıs ayında Birleşik Arap Emirlikleri’nde de güçlü bir lansman ve marka iletişimi yapmaya hazırlanıyor.

Yurtdışmda markalaşma faaliyetlerine 2005’in son çeyreğinde başladıklarını söyleyen İpek Kağıt Pazarlama Direktörü İçim Er, ilk yıllarda odaklarının Kafkasya ve Kazakistan pazarlan olduğunu anlatıyor. Er, 2012’de yüzde 100 Eczacıbaşı kuruluşu olmaları ve coğrafi sınırların oradan kalkmasıyla uluslararası pazarlarda markalaşma çalışmalarına hız verdiklerinin altını çiziyor. Bu bağlamda Ukrayna, Irak ve Moğolistan’da marka iletişimi çalışmalarına başlayan şirket önümüzdeki dönemde bu sayıya yeni ülkeleri eklemeyi hedefliyor.

İLETİŞİM STRATEJİSİ

Marka ve segment liderliği hedefini önümüzdeki 10 yılda 20 ülkeye taşımayı planladıklarını söyleyen Er, yurtdışmdaki iletişim çalışmalarını nasıl yaptıklarını ise şu sözlerle anlatıyor:

“Ağırlıklı olarak yurtiçi pazar için hazırlanan ancak brief aşamasından itibaren yurtdışı stratejileri de gözetilen filmlerin yerel ihtiyaçlara göre adaptasyonu yapılıyor. Ayrıca hedef ülke temizlik kağıdı kullanım alışkanlıkları ve pazar ihtiyaçları paralelinde sadece bu ülkeler için çekilmiş reklam filmlerimiz de bulunuyor. Azerbaycan ve Gürcistan tuvalet kağıdı reklamları buna örnek olarak verilebilir. Ana mecramız TV olmakla beraber lansman dönemi sürecinde dergi, açıkhava gibi yardımcı mecralar da kullanılıyor. Kısacası tüketicinin farkındalığını en kısa zamanda en yüksek seviyeye çıkarmayı hedefleyen bir planlama yapılıyor. Reklam bütçeleri ise lansman yapılacak ülkelerin yerel koşullarına ve maliyetlerine göre gereken etkin medya desteğinin karşılığı olarak belirleniyor.”

Türkiye’deki reklam ve medya ajanslarını seçerken global yetkinliklerine ve erişimlerine özellikle çok önem verdiklerinin üzerinde duran Er, yurtdışmda Türkiye’deki ajanslarının koordinasyonunda hedef ülkelerde bulunan yerel/uluslararası ajanslar ile birlikte planlama yapıldığına da değiniyor. Er, burada en çok dikkat edilen konunun ise marka kimliğinin doğru anlaşılması ve tüketicilere doğru aktarılması olduğuna vurgu yapıyor.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir