Tüketici ekonomiye aşırı güveniyor

Merkez Bankası ile Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜÎK) birlikte hazırladıkları Tüketici Güven Endeksi’nin (TGE) değeri kasım ayında 77,5 oldu. Bu değer geçen yılın aynı ayındaki düzeyini 4,9 puan aşıyor. Geçen ekim ayındaki düzeyinin de 2 puan üzerinde bulunuyor.

TGE’de 100’ün üzerindeki değerler iyimser duruma, 100’ün altındaki değerler ise kötümser duruma işaret ediyor. TGE’nin mevcut değeri 100’ün altında olduğuna göre tüketicide hala kötümserlik hakim. Fakat tüketicinin güven düzeyinin son iki ayda ciddi bir yükseliş gösterdiği ve geçen yılın eptey üzerinde olduğu da açıkça görülüyor.

TGE’nin alt kalemlerine bakıldığında tüketicinin özellikle ekonomideki duruma aşırı bir güven duyduğu görülüyor. Eylül ayında 95,8 olan genel ekonomik durum beklentisine ilişkin endeks değeri, ekim ayında 101,6’ya ve kasım ayında ise 107,3’e çıkmış durumda, Yani son iki ayda tüketici genel ekonomik durum konusunda iyimser tarafa geçmiş bulunuyor.

Genel ekonomik durumdaki bu iyimserliğe bağlı olarak tüketicinin işsizlik konusundaki kötümserliği de önemli ölçüde azalmış durumda. Fakat tüketici genel ekonomik durumdaki düzelmenin kendi gelirine çok fazla yansıyacağından emin değil. Çünkü hanenin maddi durum beklentisine ilişkin endekste daha az bir yükseliş var ve kötümserlik de hala sürüyor.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir