Türkiye Ekonomisi 2014

2013 yılı piyasalarda büyük dalgalanmalarla geçti. Ve yeni yıla da yine büyük dalgalanmalarla girdik. 2014’te Avrupa ekonomisiyle ilgili sorunlar sürse de ABD ekonomisindeki iyileşme sürecinin devam etmesi bekleniyor.

2014 yılı Türkiye açısından bir seçim yılı olacak. Böylesi bir dönemde, akademisyen iktisatçıların ne düşündüğünü merak edenler için bir araştırmanın sonuçlarından bahsetmek istiyoruz.

HOCALARIN GÖZÜNDEN EKONOMİ

İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği (1EAD) tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, Türkiye ekonomisiyle ilgili genel olarak 2014 yılı için iyimser beklentiler var. “Hocaların Gözüyle 2014 Yılında Türkiye Ekonomisi Araştırması” yılın son ayı içinde gerçekleştirildi. Anketi profesör, doçent ve yardımcı doçent unvanlarına sahip 266 iktisat hocası cevapladı. Ankete katılan iktisatçılar, Türkiye’nin mevcut ekonomik durumunu büyük ölçüde “normal” olarak değerlendiriyor. Ekonomiyi “normal” ve “iyi” olarak görenlerin toplam oram yüzde 76’yı buluyor. Hocaların yüzde 62’si, üçüncü köprü ve üçüncü havaalanı gibi büyük kamu yatırımlarının ekonomiyi olumlu etkileyeceğini düşünüyor. Buna rağmen, iktisatçıların 2014 yılı büyüme beklentileri fazla yüksek değil.

İktisat hocalarının neredeyse yarısı 2014’te yüzde 3-4 aralığında bir büyüme bekliyor. Büyüme tahmini yüzde 2-3 aralığı olan hocaların oranı ise yüzde 30’un üzerinde. Yüzde 4’ün üzerinde büyüme bekleyenlerin oram ise sadece yüzde 16.5. Akademisyenler, ekonomideki en önemli sorun olarak yüzde 47.6 ile cari açığı görüyor.

2014 yılıyla ilgili endişelerden bir diğeri ise seçim süreci. Ancak katılanlarm üçte biri seçimlerin ekonomik istikrarı etkilemeyeceğini düşünüyor.

MERKEZE ÖVGU

Ankette dikkat çeken sonuçlardan biri de Merkez Bankası’mn performansıyla ilgili. Merkez Bankası, iktisat hocalarından yine geçer not aldı. Merkez Bankası’nın dış ve iç riskler karşısında izlediği politikaları hocaların yüzde 42’si “iyi”, yüzde 38’i de “normal” olarak değerlendiriyor. Enflasyonla mücadele konusunda Merkez’i “başarısız” bulan hocalar, 2014’te TÜFE’de hedefin tutmayacağı görüşünde. Hocaların yüzde 58’i TOFE’yi yüzde 7 – 9 aralığında bekliyor. Döviz kuru konusunda ise hocalar ağırlıklı olarak dolar kurunun 2-2,5 TL aralığında (yüzde 82) ve euro kurunun ise 2.5-3 TL aralığında (yüzde 75) olacağını tahmin ediyor. Hocaların yüzde 60’ı 2014 yılında Türkiye’de faizlerin artacağı görüşünde.

Anket sonuçlarını değerlen diren İEAD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Hüseyin Bilgin, önceki yıllara göre iyimserlikte artış olmasına rağmen, iktisat hocalarının dünya ve AB ekonomisinden pek umutlu olmadıklarım söylüyor. Keza, “2014 yılında dünya ekonomisinden umutlu musunuz?” sorusuna, ankete katiların yarısı “evet”, yarısı “hayır” şeklinde cevap verdi. Avrupa borç krizi konusunda hocaların daha karamsar oldukları görülüyor. Hocaların yüzde 66’sı, 2014 yılında Avrupa borç krizinde belirgin bir iyileşme beklemiyor. Buna karşılık, hocaların ABD ekonomisine ilişkin beklentileri olumlu. Akademisyenlerin yüzde 66’sı 2014 yılında ABD ekonomisinde bir toparlanma bekliyor.

DÜNYA EKONOMİSİ

2013 hem Avrupa’da hem , ABD’de veri akışının yoğun , olduğu bir yıl olarak geçti.; : Buna bağlı olarak gelişen pi- \’ yasalarda sert dalgalanmalar yaşadık. 2014 yılma ilişkin iyimser ve kötümser beklentiler ise yarı yarıya. Avrupa’da borç krizinin devam etmesini bekleyen hocalar, buna karşın ABD ekonomisinde belirgin bir toparlanma olacağını düşünüyor.

FED’İN TAHVİL ALIMI

ABD Merkez Bankası’nın (FED) tahvil alımıyla ilgili kararı 2013 yılında gelişen piyasalarda en fazla dalgalanma yaratan faktör oldu. Hocalar 2014 yılında tahvil aliminin azaltılacağı konusunda büyük oranda fikir birliği içinde.

GELİŞEN EKONOMİLER

Küresel kriz sonrası Avrupa ABD’deki sorunlar, gözleri gelişen ülkelere çevirmişti. Keza gelişen ekonomiler büyüme performanslarıyla dikkat çekmişti. Hatta bu ülkeler dünya ekonomisinin yeni motor gücü olarak değerlendirilmeye başlanmıştı. İktisat hocalarının vandan gelişen ülkelerle ilgili yine olumlu beklentilere sahip.

TÜRKİYE BEKLENTİLERİ

Türkiye ekonomisiyle ilgili bazı risk uyarılarına karşın hocaların yarıya yakını mevcut durumu “normal” görüyor. Yüzde 27’ye yakını ise mevcut durumu ?iyi” olarak değerlendiriyor. 2014 yılı için ise yine yarıdan fazlası olumlu beklentilere sahip. Bu durum, ekonominin iktisat hocalarından “geçer not” aldığının işareti olarak yorumlanabilir.

BÜYÜME SÜRECEK

2013 yılında yüzde 4’e yakın büyüyen ekonominin 2014 yılındaki performansı merak ediliyor. İktisat hocalarının büyük bir kısmı 2014 yılında ekonominin 2013’tekine benzer biçimde yüzde 3-4 aralığında büyüyeceğini öngörüyor.

KAMU YATIRIMLARI

2013 yılı büyümesinde yatırımların belli bir etkisi olsa da tüketim ağırlıklı oldukları gözden kaçmıyor. 2014 yılında ise üçüncü havaalanı ve üçüncü köprü gibi büyük kamu projelerinin ekonomiyi olumlu etkileyeceği görüşü hakim.

2014’DEKİ RİSKLER

2013’te cari açık ve enflasyon en önemli riskler olarak değerlendirilmişti. 2014 yılında ise cari açık riski devam etmekle birlikte seçimler ve siyasi istikrara yapılan vurgu dikkat çekiyor.

“MERKEZ BANKASI BAŞARILI”

Merkez Bankası’nm kriz boyunca uyguladığı politika ve aldığı tedbirler tartışılıyor. Bazı eleştirilere karşın, Merkez Bankası’nm performansı piyasada genel olarak takdir topluyor. Hocaların da yüzde 40’a yakını Merkez Bankası’nı dış riskler, cari açık, büyüme ve enflasyonla mücadelede başarılı buluyor.

ENFLASYON TAHMİNİ

Yukarı yönlü baskıya karşın, 2014 yılında enflasyon beklentileri tek hanede kalacağı yönünde. TÜFE’de her zaman olduğu gibi hedefin tutmayacağı görüşü hakim.

DÖVİZDE SINIRLI ARTIŞ

Merkez Bankası Erdem Başçı’nın 2013 yılsonu için verdiği 1.92’lik dolar kuru hedefi tutmadı. Dolar kuru 2’nin üzerinde kalırken,

2014 beklentileri de bu yönde. Ankete katılan iktisat hocalarının yüzde 82’si 2014 yılında dolar/TL kurunun 2 ila 2.5 arasında olacağını öngörüyor. Euro/T L kurunu ise 3’ün üzerinde olacağını bekleyen hocaların oranı yüzde 75’i geçiyor.

FAİZLER ARTACAK

Dünyada bol para ve, düşük faiz politikasının giderek soîıa ermeye başladığı bir sürece girdik. Türkiye de bundan nasibini almaya başladı.

Özellikle gösterge tahvil faizi ve kredi oranları artıyor. 2014’de de hocaların çoğunlukla beklentisi faizlerdeki artışın süreceği yönünde.

EN İYİ YATIRIM ARACI

2014 yılında en çok kazandıracak yatırım aracı konusunda iktisat hocaları ilk sıraya hisse senedini koyarken, bunu döviz, faiz ve altın takip ediyor.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir