Türkiye’nin enerji kurulu gücü

Türkiye’nin enerji kurulu gücü 123 yeni santralin faaliyete geçmesi ile birlikte 2013 yılında 62 bin MW’a ulaştı. 2014 yılında kurulu güce eklenmesi beklenen yaklaşık 5 bin MW kapasite ve büyük üretim özettirmelerinin gerçekleştirilmesi yönündeki beklentilerle 8-10 milyar dolar civarında yatırım yapılacağı öngörülüyor.

Türkiye 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline gelme hedefi doğrultusunda 500 milyar dolarlık ihracata ulaşmayı hedefliyor. Bu ölçekte bir ihraç malı üretimi ise mevcut sanayi altyapısının 2,5 katma yükseltilmesini gerektiriyor. Bu artışın beraberinde getireceği elektrik ihtiyacinin karşılanabilmesi için enerjideki kurulu gücün 100 bin MW’a ulaşması gerekiyor.

2013 yılında 123 yeni santralin faaliyete geçmesi ile Türkiye kumlu gücü 5 bin MW arttı ve 62 bin MW’a ulaştı. Bu gözönüne alındığında önümüzdeki 10 yılda ilave 40 bin MW kapasiteye ihtiyaç duyulacağı görülüyor. Kurulu güç maliyeti MW başına ortalama 1,5 milyon dolar kabul edildiği takdirde, önümüzdeki 10 yılda elektrik sektörüne yapılması gereken toplam yatırımın 60 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor.

2013 yılında kurulu güce eklenen kapasite, özelleştirmeler, satın alma ve birleşmeler göz önüne alındığında toplam 8 milyar doların üzerinde bir yatırımın gerçekleştirildiği tahmin ediliyor. 2014 yılında ise kumlu güce eklenmesi beklenen yaklaşık 5 bin MW kapasite ve büyük üretim özelleştirmelerinin gerçekleştirilmesi yönündeki beklentiler hesaba katıldığında 8 ila 10 milyar dolar civarında bir yatırım gerçekleştirileceği öngörülüyor.

EPİAŞ FAALİYETE GEÇECEK

2013 yılı mevzuat tarafında da önemli değişikliklere sahne oldu. Mart ayında yürürlüğe giren 6446 Sayılı Yeni Elektrik Piyasası Kanunu ile ‘Enerji Borsası’ olarak bilinen EPÎAŞ (Enerji Piyasalan İşletme AŞ) yasal bir kimliğe kavuştu. 2014 yılında EPİ-AŞ’ın tescil ve kumluş işlemlerinin tamamlanarak faaliyetine başlaması bekleniyor.

2013’te dağıtım özelleştirmelerinin tamamlanması ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne (EÜAŞ) ait bazı büyük tesislerin özelleştirmelerine başlanması da önemli ilerlemeler olarak değerlendirildi. 2013’te üretim alanında yaşanan önemli gelişme ise Enerji Piyasası Düzenleme Kummu’nun (EPDK) güneş enerjisi ile üretim lisansı konusunda 600 MW’a izin verilecek olmasına karşın 8 bin MW’lık başvuru alması oldu.

DOĞALGAZDA DA LİBERALLEŞME

Elektrik piyasasında büyük bir ivmeyle devam eden serbestleşme sürecinin bir benzeri, doğalgaz piyasasında da yaşanmaya başladı. Bugün doğalgaz talebinin yüzde 25’i özel sektör tarafından tedarik edilir hale geldi. Doğalgaz piyasasında yaşanan bu serbestleşme sürecini daha ileri noktalara götürmek amacıyla 4646 Sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu Değişiklik Tasansı’nm da 2014’ün ilk yarısında meclis gündemine gelmesinin beklendiğini söylüyor.

Deloitte Türkiye, Enerji, Doğal Kaynaklar ve İnşaat Endüstri Liderliği ile Sürdürülebilirlik Hizmetleri Lideri Uygar Yörük, “2014’te öncelikli olarak nükleer enerji alanında düzenlemeler yapılması bekleniyor” diyor.

ÖZELLEŞTİRMELER SIRADA

2013 yılında elektrik üretiminin yanı sıra dağıtım hizmetinde de köklü bir dönüşüm süreci yaşandığını söyleyen Enerji Ticareti Demeği (ETD) Başkanı Batu Aksoy, “Özelleştirme portföyüne alman 18 dağıtım şirketinin tamamının özelleştirilmesi tamamlandı, devletin bu özelleştirmelerden sağladığı gelir 12,7 milyar dolara ulaştı. Bugün Türkiye genelinde 30 milyonu aşkın abonenin elektrik dağıtımı özel sektör eliyle gerçekleştiriliyor. Ayrıca doğalgaz dağıtımı ihaleleri ile 65 bölgede 10 milyonun üzerinde abone doğalgaza özel sektör kanalıyla ulaşıyor” diyor. Aksoy, üretim tarafından önemli özelleştirmelerin 2014 yılı gündeminde olduğuna da değiniyor.

Öte yandan özellikle önümüzdeki yıllarda hükümetin de uzun dönemli hedefleri doğrultusunda ‘temiz kömür’ teknolojileriyle yapılan kömür yatırımlarına ve yenilenebilir enerji yatınmlanna ağırlık verilecek.

Yeni çıkan lisans yönetmeliğiyle yenilenebilir enerji sektöründeki gelişmeler daha hız kazanacak. 2014 yılının güneş enerjisi yatınmlan için test etme ve düzeltme güncelleme yılı olması bekleniyor. Yeni yönetmeliğin rüzgar enerjisini daha tetikleyici bir etkisi olacağını düşünen Frost&Sullivan Uzman Analisti Özge Özeke, “2014’ten başlayarak şebekenin yenilenebilir enerji entegrasyonunun artacağını ve dolayısıyla üreticiden tüketiciye uzanan değer zincirinde daha dijitalize bir yapı oluşacağını öngörüyoruz” diyor.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir